Tất cả
thổ vk +15 , full set hokage cả vũ...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
1,200,000đ
Lôi vk +16 , full set +14 , giày +1...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 8
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
2,000,000đ
Thổ vk +16 , 3 món +16 , full set +...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Lsm1
3,000,000đ
Thủy vk +16 , full set +14 , sách +...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc5
2,000,000đ
Rank 10 , top 4 cao thủ ll 2 , vũ k...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 10
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
14,500,000đ
Top 3 cao thủ lsm1 , top 1 của cải...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 10
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Làng sương mù 1
15,000,000đ
Vk hkg +14 , đã mở ô khảm , gần ful...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Sương Mù
Sever: Lsm6
1,001,000đ
vũ khí hkg +14 , full set +14 , ful...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 7
Máy Chủ: Khacotex
Sever: Khacotex
3,000,000đ
Thổ vk +14 , 3 món +14 , 6 món hkg...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
500,000đ
Thủy vk +14 . 2 món +12 , ct +12 ,...
Lớp: Gậy
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 4
400,000đ
thủy vk +12 , 2 món +12
Lớp: Gậy
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: Lc5
200,000đ
thổ vk +14 , full set +12 , full se...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
500,000đ
lôi vk +14 , gần full +12 , full ho...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 4
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
300,000đ
thổ full set +12 , dư nhiều đá
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
280,000đ
lôi vk +14 , full 12 sét trái , ct...
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 3
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
300,000đ
acc lên áo sách thì khá ok
Lớp: Kiếm
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
400,000đ
Full 8
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
40,000đ
Full 8 mua về làm clone
Lớp: Đao
Rank: Rank 1
Máy Chủ: Làng Cát
Sever: 5
40,000đ
thổ rank 6 vũ khí hokage , vk +14 ,...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 6
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 2
400,000đ
thổ vk +14 , 3 món +14 , 6 món hoka...
Lớp: Ám Khí
Rank: Rank 5
Máy Chủ: Làng Lá
Sever: Làng lá 1
500,000đ

Ngoài  Chức năng mua bán nick game, Shop còn có các dịch vụ khác như bán bạc tự động - bán thẻ sohacoin ,và hơn 40 dịch vụ game khác tại mục https://nick.vn/dich-vu/lang-la (click)